وب سایت نوبت دهی اینترنتی مطب دکتر علیرضا اسدی

راهنمای نوبت دهی اینترنتی

دریافت نوبت را صرفا از طریق سایت www.asadi-doctor.ir انجام دهید.

برای دریافت بهتر و سریعتر نوبت از مرورگرهای فایرفاکس یا کروم استفاده نمایید.

 

تقویم نوبت دهی اینترنتی

تاریخروزشیفتزمان حضورظرفیت اینترنتیرزرو شدهوضعیت 
رکوردی پیدا نشد